השירותים שלנו

השקעות

יזמות

תמ"א 38

היכולת להוציא אל הפועל הסכם המבוסס על תמ"א 38 תוכנית מתאר ארצית (בין יזם לבעלי דירות), כרוכה קודם לכל ביצירת אמון בין הצדדים.

לכאורה צד אחד, היזם מגיע עם יתרון של ידע ונסיון בתחום ומהעבר השני בעלי דירות שבדרך כלל אינם מתחום הנדל"ן ולעיתים גם אינם מתחום העסקים.

היזם צריך למצוא את הדרך להבטיח לדיירים את שלוות הנפש הנדרשת ככל הניתן, כדי לממש הסכם הנוגע לרכוש היקר ביותר של בעלי הדירות.

היזם מצידו צריך שיהיה בעל הבנה רחבה מאד בתחום התכנון שכן לכל בניין מאפיינים מיוחדים רק לו: על היזם לנתח לעומק את מצבו המשפטי והתכנוני של הבניין הקיים על מגוון הדירות שבו, לנתח את השונות בין הדירות הקיימות ולדעת להציע תכנון מיטבי ראוי והוגן לכל בעל דירה בהתחשב בנתוני המגרש המסוים.

באם יסטה היזם מעקרונות אלו הוא עלול מצד אחד להבטיח יותר מדי לדייר מסוים ולקפח דייר אחר. במצב זה הוא עלול לאבד את האמון בו ולשבש את התקדמות התהליך.

לכן כל צומת בתהליך מצריכה את היזם לשקיפות והבנה מלאה בהיבטי תכנון, מיסוי, שמאות וחוקי קניין, כדי להביא במקשה אחת את התמונה המלאה בפני בעלי הדירות.
נסיון מעשי רב שנים מחזק את סיכויי הצלחת העסקה.

בחברת אורבניקה הצטבר וממשיך להירכש ידע רב בן עשרות שנות עשייה בתחום, עובדה שמבטיחה לבעלי הדירות את הסיכויים הגבוהים ביותר לקבל את התמורה הראויה בביצוע הפרויקט.

עדכוני רישוי והוצאת היתרי בנייה

סוף סוף, בתחילת ינואר 2018 אושרה למתן תוקף תוכנית רובע 3. העירייה התחייבה כי מתן תוקף לתוכנית רובע 4 תהיה עד סוף חודש מאי 2018.

חברת אורבניקה היתה פעילה למן היום הראשון בו פורסמו התוכניות, ולוותה את ההתנגדויות וההשגות השונות לתוכניות במשך כל התקופה.

במקביל, פרסמה מחלקת ההנדסה של עיריית תל אביב קובץ הנחיות מרחביות מחמיר הכולל הוראות עיצוב, הגבלות תכנון, דרישות חנייה ותנועה, ועוד כהנה וכהנה מסמכים.
חברת אורבניקה פועלת מול גופי העירייה באמצעות ערר שהגישה לוועדת ערר מחוזית יחד עם עוררים נוספים, כדי למתן את רוע הגזירה.

חברת אורבניקה קיבלה היתר בנייה על סמך כל זכויות הבנייה העתידיות על פי תוכנית הרבעים, ונמצאת בהליכי רישוי ראשוניים לבניית דירות נוספות ברבעים 3 ו 4.
במקביל, נערכת החברה להתמודדות מול מחלקת היטלי השבחה בעירייה, וזאת עקב אשור תוכנית הרבעים והתיקון האחרון לתמ"א 38, תקון 3 א.

חברת אורבניקה עוקבת ותמשיך לעקוב ולשלב בתוכניות הבניין שתגיש לוועדת התכנון בתל אביב, אחר כל דרישות הוועדה יחד עם הקפדה על ניצול מלוא זכויות הבנייה המותרות, וזאת כדי לזרז ככל הניתן את הוצאת היתרי הבנייה ברבעים 3 ו 4.